Витрати банків України на п’ять мільярдів більші, ніж доходи

Доходи банків України за десять місяців 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 2,8% і становили 115,2 млрд. грн, повідомляє Нацбанк України.

Витрати банків за зазначений період зменшилися на 1,9% і становили 120,4 млрд. грн.

Фінансовий результат діяльності банків України був від’ємним  (- 5,2 млрд. грн.), за десять місяців 2010 року збиток становив 10,6 млрд. грн.

Структура доходів і витрат банків України за станом на 01.11.2011

Показники

Сума

(млн. грн.)

%

1

ДОХОДИ

115 224

100,0

1.1

процентні доходи

92 467

80,3

1.2

комісійні доходи

15 010

13,0

1.3

результат від торговельних операцій

3 508

3,1

1.4

інші операційні доходи

3 359

2,9

1.5

інші доходи

383

0,3

1.6

повернення списаних активів

497

0,4

2

ВИТРАТИ

120 378

100,0

2.1

процентні витрати

47 772

39,7

2.2

комісійні витрати

2 419

2,0

2.3

інші операційні витрати

10 483

8,7

2.4

загальні адміністративні витрати

27 048

22,5

2.5

відрахування в резерви

32 748

27,2

2.6

податок на прибуток

-92

-0,1

3

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

-5 154

х

Коментарі вимкнені.