Як забезпечується в шлюбі право на материнство та батьківство?

Право на материнство та батьківство закріплене в ч.3 ст. 51 Конституції України, яка встановлює, що ім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Також Декларацією про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок проголошено, що держава передбачає захист материнства та батьківства і пріоритетність інтересів матері та дитини у суспільстві.

Дружина має право на материнство. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу.
Позбавлення жінки можливості народити дитину (репродуктивної функції) у зв’язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї є підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. Водночас, це є порушенням її права на охорону здоров’я, що може бути підставою для відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди (ст.ст. 1166, 1167 Цивільного кодексу України).
Вагітній дружині мають бути створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової дитини. А в разі народження дитини їй мають бути створені у сім’ї умови для поєднання материнства зі здійсненням нею інших прав та обов’язків. Це право тісно пов’язане з правом дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї (ст. 54 Сімейного кодексу України).
Право на батьківство чоловіка є елементом його правоздатності до народження дитини та суб’єктивним сімейним правом – після народження дитини. Таке саме право виникає в разі встановлення батьківства, коли батько та мати дитини не перебувають у шлюбі між собою (статті 125, 126, 128 Сімейного кодексу України).
Відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу.
Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним конституційних, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

Провідний спеціаліст сектору державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Тернопільській області Д.А. Ткачук

Коментарі вимкнені.