У Тернополі є з десяток «народних люстраційних комітетів», що, радше, нагадують «бригади» рекетирів початку 90-х.

На сторінках соціальних мереж ми повідомляли, що нашою невеликою експертно-аналітичною групою «Фокус» провадяться дослідження та виробляються окремі рекомендації щодо поточного моменту в державі.
Через зрозумілу специфіку цих досліджень та напрацювань ми утримувались від їх широкого висвітлення.
Використовуючи особисті комунікаційні можливості, через приватні зв’язки з окремими керівниками, як політичних, так і силових структур, громадськими активістами ми намагались донести наші рекомендації.

 

На превеликий жаль, очевидно, через надмірну зайнятість іншими, не менш важливими, на думку наших контакторів, справами, абсолютна більшість рекомендацій не була прийнята до уваги, або реалізована у невдалий спосіб.
Зокрема, йдеться про рекомендації надані після 1-го грудня 2013 року  щодо утворення Координаційної Ради Майданів (КРМ), як єдиного координаційного органу, до якого б увійшли, представники від усіх «майданів», що утворювались, на той час в Україні. Оперативне керівництво мала здійснювати Президія КРМ. Натомість, було створене чергове громадське об’єднання з представників ВИКЛЮЧНО київського Майдану, з аморфним керівництвом Ради Майдану. На місцях, в черговий раз за вказівкою «зверху», творились регіональні відділення. Такий стан справ повністю руйнував наш задум щодо творення чогось надважливого у природній спосіб: знизу – до гори.
Були надані рекомендації щодо «силових» структур Майдану.
Це стосується, в першу чергу, питань легалізації парамілітарних об’єднань, створених Майданом.
Окремі поради, що носили тактичний характер, надавались в процесі протистоянь. Але вже 24 лютого 2014 року на адресу одного з чільних керівників силового блоку були надані рекомендації, які стосувались реформування (через переатестацію) підрозділів внутрішніх військ в, умовно, польову жандармерію з одночасним включенням до її складу бійців Самооборони. Паралельно, на матеріально-технічній базі в обов’язковому порядку ліквідованого спецпідрозділу «Беркут», пропонувалось створення «Народної Варти» зі своїми специфічними завданнями ( тезисно напрямки діяльності вказувались).
Прийнятий Закон «Про національну гвардію» не повною мірою відображає сутність цього утворення і містить у собі низку системних протиріч.
Ми пропонували своє бачення проведення люстрації в державі. Наші рекомендації відштовхувались від трьох фундаментальних понять. Патріотизм, Професіоналізм, Порядність.
Патріотизм.
  1. Не може обіймати керівну посаду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, силових структурах особа, яка була членом Партії Реґіонів, КПУ, або входила до фракції вищезазначених партій у представницьких органах всіх рівнів.
  2. Під керівними посадами маються на увазі посадові особи наділені адміністративно-розпорядчими функціями, їх заступники, керівники департаментів, управлінь, відділів, служб центральних органів, органів державної влади на місцях, органів місцевого самоуправління, керівники та їх заступники підприємств державної та комунальної власності.
Професіоналізм.
З професійною придатністю має визначатися профільна атестаційна комісія, що створюється органом відповідальним за призначення особи на посаду.
Порядність.
Не вдаючись до подробиць. Біблійні заповіді.
Разом з тим, нами були подані до розгляду вимоги до тих, хто проводитиме люстрацію. Стисло:
  1. До Люстраційного комітету не можуть входити діючі депутати усіх рівнів рад.
  2. Особи, що бажають приймати участь у роботі Комітету зобов’язуються у найближчі 5(п’ять) років не висувати свої кандидатури на кандидатство у депутати усіх рівнів, на посади Президента, міських, селищних, сільських Голів.
  3. Громадські діячі, залучені до Комітету, добровільно подають звіт за останні два роки про джерела фінансування їх громадських організацій, ініціатив тощо.
Безперечно, прийняття спеціального закону «Про люстрацію» – необхідне. Проте, на перехідний період, було б за доцільне прийняття ВГО «Майдан» Типового положення «Про Громадські люстраційні комітети». Цей напрямок, на нашу думку, свідомо був пущений у «вільне плавання». На сьогодні, маємо, чи не з десяток – на село, «народних люстраційних комітетів», що, радше, нагадують «бригади» рекетирів початку 90-х.
Нами був розроблений тактичний план очищення органів влади від осіб, які недостойні у цій владі перебувати. Даний план полягає у проведенні ЦІЛКОВИТОЇ переатестації держслужбовців, працівників силових структур, прокуратури, судів. Необхідна правова база існує.
Таким чином, ЕАГ «Фокус» зробила все від неї залежне.
Потрібно розуміти наші можливості, як морального, так і матеріального характеру. Ми просто не в змозі написати свої варіанти законів, скажімо, «Про Народну Варту», чи «Про люстрацію».
Олег Мартинюк, ЕАГ «Фокус»

Коментарі вимкнені.