Тернопільська міська рада представила громаді «липовий» генеральний план?

Зауваження
до містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» котра розроблена інститутом «Діпромісто» 
ім. Ю.М. Білоконя відповідно договору №543-01-2015 від 02.03.2015р.

Відповідно до зазначеної дати 14 вересня 2015; автор admin на сайті Тернопільської міської ради з’явилось повідомлення про проведення громадських слухань. У повідомленні зазначено, що на обговорення подається тільки частина містобудівної документації, графічні матеріали. Відсутня пояснювальна записка з обґрунтуванням запропонованих змін (порушено п.6.3 ДБН Б.1.1-15:2012) Однак із самих графічних матеріалів подано теж частину, а саме тільки основне креслення.
На офіційному сайті міської ради www.rada.te.ua у розділі генеральний план розміщено графічні матеріли Генеральний план міста Тернополя для ознайомлення громадськості (основне креслення), однак вказані графічні матеріали, в значній мірі не відповідають тій містобудівній документації (генеральний план міста Тернополя) котра була розглянута і узгоджена з громадою міста, громадами навколишніх населених пунктів і затверджена міською радою у 2010 році. На цих графічних матеріалах нанесені об’єкти котрі з’явились, або їх функціональне призначення було змінено на кілька років пізніше, уже після громадського обговорення та затвердження генерального плану міста в 2010 році.
Як зазначено в повідомленні на сайті міської ради одними із причин для внесення змін є розроблений «Історико – архітектурний опорний план міста Тернополя» та детальні плани житлових районів «Кутківці», «Пронятин», «Північний». Однак історико-архітектурний опорний план міста розроблявся як складова частина генерального плану. «Північний» мікрорайон враховувався при розробці генерального плану а детальні плани житлових районів «Кутківці», «Пронятин», відповідно до ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повинні уточнювати положення генерального плану, а не суперечити йому, тому і не можуть бути підставою для внесення змін. Згідно із част.10 цієї статті внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.
Враховуючи те, що зміни в генеральний план м. Тернополя уже були внесенні, тому відповідно до част. 9 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наступні зміни можуть вноситися не частіше, ніж
один раз на п’ять років. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед міською радою. Однак матеріали містобудівного моніторингу котрий міг би обґрунтувати необхідність внесення змін та відповідне рішення Тернопільської міської ради, щодо дострокового внесення змін в генеральний план міста Тернополя, в матеріалах доступних для громадського обговорення відсутні.

Тому, враховуючи викладене, вважаю, що на даний час, відсутні законні підстави для внесення дострокових змін в містобудівну документацію «Генеральний план міста Тернополя» та проведення громадських слухань, оскільки на процедуру громадських слухань не подано відповідних документів та матеріалів котрі можуть дати повну уяву про сам предмет громадського обговорення.
Окрім зазначених вище порушень, чинного законодавства та будівельних норм, в доступній до розгляду частині графічних матеріалів, розміщених для обговорення пропонується внести зміни до генерального плану міста Тернополя, котрі теж суперечать вимогам державних будівельних норм, та Законам України, а саме:
Змінами до генплану пропонується розміщення великої кількості об’єктів в зелених зонах міста, або зміну території зелених зон під інше призначення, що є порушенням вимог Закону України Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах», суперечить розрахункам у попередньому генеральному плані, котрий зазначає про недостатню кількість зелених зон у місті.
Такі зміни із порушеннями пропонуються по:
• вул.15Квітня (Збаразьке шосе, як зазначено в матеріалах) із сторони парку «Національного відродження»;
• вул. Живова, між вулицями Паращука та Шашкевича із сторони парку «Топільче»;
• вул. Митрополита Шептицького, між рікою Серет та центральною алеєю парку «Топільче»;
• вул. Бережанській від в’їзду в міську лікарню № 3 вздовж парку «Загребелля»;
• вул. Львівській в обидві сторони від примикання вул. Тернопільської;
• вул. С. Будного вздовж обласної психоневрологічної лікарні;
На цих зелених зонах пропонується розміщення територій установ і підприємств обслуговування. Слід зазначити, що згідно п. 5.1 ДБН 360-92** зовнішні межі комплексної зеленої зони треба проводити по межах землекористувань, природних рубежах, транспортних магістралях. Мається на увазі землекористувань існуючих а не штучно створювати їх на територіях зелених зон в порушення законодавства.
З порушенням вище зазначених норм, розрахунків та Законів України:
зелену шумозахисну зону від ТОВ «Тернопільхлібпром» до вул. Лучаківського та зелену шумозахисну зону по вул. Текстильній від рогу просп. Злуки пропонується замінити на територію багатоповерхової забудови.
На графічних матеріалах не нанесено існуючих зелених шумозахисних зон по вул. 15Квітня до вул. Полковника Морозенка та існуючих зелених насаджень, так званого скверу, по бульвару П.Куліша, ця територія досі передбачена під багатоповерхову забудову;
Замінено територію зелених насаджень на розі вул. Б. Лепкого – просп. Злуки.
На значній частині зелених насаджень на розі вул. С. Будного – Винниченка пропонується розміщення території підприємств транспорту та автосервісу.
Частину території зелених насаджень бульвару по вул. Миру, зазначених у попередньому генеральному плані пропонується змінити під багатоквартирну забудову.
За Дальнім пляжем пропонується на території комунальних підприємств розмістити територію рекреаційного призначення так звані елінги Гуди.
Замість зелених насаджень спеціального призначення, розміщених на Привокзальному майдані нанесено дві ділянки підприємств і установ обслуговування, що крім зазначених Законів ще порушує п. 5.4 ДБН 360-92 **, п. 15.4 ДБН В.2.3-19-2008 «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм» та вимоги до залізничних вокзалів.
По проспекту Злуки пропонується замість існуючого стадіону передбачити зону багатоквартирної забудови в санітарно-захисній зоні підприємства що суперечить вимогам п. 4.11 ДБН 360-92** та Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах»,
Територію квітково-оранжерейного господарства «Зеленбуд» пропонується змінити під багатоквартирну забудову, що є порушеннями вимог п. 5.13 ДБН 360-92** відповідно до яких. Площа розсадників деревних і чагарникових рослин та квітково-оранжерейних господарств повинна бути не менше 80 га. Загальну площу квітково-оранжерейних господарств треба приймати з розрахунку 0,4 кв.м/люд.
По вул. Київській, соціально-гарантовані державними будівельними нормами території комунальних підприємств, які забезпечують обслуговування житлового фонду мікрорайону на десятки тисяч мешканців, пропонується змінити під територію багатоквартирної забудови та території призначені до зміни цільового використання, що порушує вимоги п. 4.17 та 6.1 ДБН 360-92** і приведе до зниження якості надання послуг населенню та збільшення вартості утримання та обслуговування житла та території мікрорайону.
У «Північному» житловому районі соціально-гарантовані території шкіл та дитячих садків пропонується змінити під територію зблокованої садибної забудови, що є порушенням п.6.1 ДБН 360-92**. А також розміщувати садибну забудову на території багатоквартирної забудови є неекономічним використанням сельбищної території міста.
По вул. Білецькій, нанесено, як існуючий, неіснуючий об’єкт громадського призначення (ділянка де тимчасово розміщається цирк).
По вул. Микулинецькій пропонується розмістити територію садибної забудови, тільки менша частина якої розміщена за межами санітарної зони підприємств. Розміщення житла в санітарно-захисних зонах підприємств є порушенням вимог п. 4.11 ДБН 360-92** та санітарних норм і правил. Однак порушення міською радою містобудівного законодавства та законодавства щодо публічної інформації не дає можливості громаді, підприємцям, власникам суміжних земельних ділянок оцінити прийняті рішення щодо забудови території міста.

Незрозумілий статус територій перспективної зміни цільового використання території, що в основному використовується у запропонованих графічних матеріалах, яка не визначена ні часом ні функціональним призначенням і є небезпечними територіями з багатьма невідомими, що відлякуватиме від міста потенційних інвесторів. В основному ці території у проекті цієї містобудівної документації використовують для порушення вимог щодо санітарно-захисних зон підприємств.
Значні питання викликає велика кількість територій котрим пропонується змінити цільове використання під багатоквартирну чи садибну забудову, якщо кількість прогнозованого населення не збільшилась?
Реальні цифри показують хибність попередніх розрахунків прогнозу кількості населення які базувались на помилкових припущеннях і розрахунках загальної площі житлового фонду а не кількості квартир.
Особливу тривогу викликає зміна цільового використання території підприємств, адже розвиток та утримання міського господарства без підприємств, котрі забезпечать зайнятість населення та надходження прибутків у бюджет міста неможлива. Неможливо безконечно продавати земельні ділянки зелених зон та інших територій міста.
Враховуючи попередні розрахунки, котрі обґрунтовували перспективну кількість населення за надуманими припущеннями та те, що кількість населення за 7-8 років збільшилась тільки на 600 чол. потребує нового розрахунку прогнозу кількості населення, як основного показника, на основі котрого слід скорегувати потребу у новому житловому фонді.
За попередніми розрахунками з врахуванням перевищення графіку введення житлового фонду який був передбачений генпланом міста кількість квартир котрі вводяться в експлуатацію уже перевищує реальну потребу мешканців. Несприятливий клімат щодо розвитку підприємництва в місті приводить до єдиного доступного вкладання інвестицій в житлове будівництво. І наявність у мешканців двох-трьох квартир не рідкість. Тому нові житлові будинки стоять заселеними до 50 відсотків, а це приводить до передчасного старіння житлового фонду.
Тому, враховуючи викладене, вважаю що зміни до генерального плану міста слід проводити тільки після проведення містобудівного моніторингу, відкритого обговорення та систематизації фахівцями пропозицій населення, фахівців, громадських організацій. Після відкриття доступу громади до містобудівної документації, відповідно до чинного законодавства. За умови подання на громадські слухання усіх матеріалів містобудівної документації, які не заборонені законодавством для публічного доступу.

Фостяк Олег Степанович 13.10.2015 р.

Коментарі вимкнені.