Як діяти в режимі надзвичайної ситуації

26 січня 2015 року Кабінет міністрів України запровадив на території Донецької та Луганської областей режим надзвичайної ситуації та ввів режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації по всій країні.

Рішення ухвалене на підставі ст.14 Кодексу цивільного захисту України, з метою повної координації всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян та цивільного захисту населення.

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Режим надзвичайної ситуації більше спрямований на органи влади, щоб вони привели свою діяльність у відповідність до таких умов.

Обов’язки та права громадян під час надзвичайної ситуації

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, громадяни мають такі права під час дії режиму надзвичайної ситуації:

– отримання інформації про надзвичайну ситуацію або небезпечні події;

– забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

– звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

– участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;

– отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

– соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;

– медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

Обов’язки під час дії режиму надзвичайної ситуації:

– дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

– вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

– повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій та вживати заходів для рятування населення і майна до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів;

– дотримуватися протиепідемічного режиму, режимів радіаційного захисту;

– виконувати правила пожежної безпеки.

Із встановленням режимів підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, а також у разі загрози виникнення окремих надзвичайних ситуацій або під час ліквідації їх наслідків особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту і працівники органів та підрозділів цивільного захисту несуть службу та працюють понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.

Роман Суслов Партнер Консалтингової компанії “Капітал”

Коментарі вимкнені.