У Тернополі буде Батьківська рада, яка контролюватиме усі освітні процеси

18 вересня міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про створення Батьківської ради.

Батьківська рада при міському голові стане дорадчо-консультативним органом, який утворюється з метою забезпечення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами в галузі освіти і науки, забезпечення відкритості діяльності міської влади, органів управління освітою, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання його рішень, підтримання постійного діалогу з громадськістю, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у освітній і науковій сферах.

Батьківська рада буде акредитуватиме представників всіх зацікавлених у співпраці громадських організацій і політичних партій та надає повну інформацію, що призначена для розповсюдження серед громадськості.

Основними завданнями Батьківської ради є:

  1. Забезпечення дієвих механізмів участі громадян у підготовці, прийнятті та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого органу з найбільш важливих питань освіти і науки.
  2.  Представлення інтересів батьківської громадськості у її співпраці з міською радою та її виконавчим органом.
  3.  Проведення громадської експертизи проектів розпоряджень та рішень і виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття міською радою рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації.
  4. Здійснення конкретних заходів для усунення правових, адміністративних та організаційних обмежень щодо реформування і розвитку освітньої галузі.
  5.  Сприяння формуванню та підтримка позитивного іміджу міської влади та органів управління освітою у суспільстві.
  6. Забезпечення співпраці з міською радою щодо організації та проведення публічних громадських обговорень в галузі освітньої політики та окремих нормативно-правових актів. Опрацювання та узагальнення даних щодо проведення консультацій з батьківською громадськістю, узгодження позицій та за результатами прийняття відповідних рішень.
  7. Удосконалення системи та механізму фінансової підтримки розвитку освіти і науки з державного та місцевих бюджетів, донорських організацій, джерел міжнародної технічної допомоги, підтримка пропозицій щодо підтримки конкретних програм та проектів.

 Батьківська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

1.  Розробляє та подає на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції до плану проведення консультацій з батьківською громадськістю, у тому числі за визначеною тематикою, із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів.

2. Узгоджує на своїх засіданнях дії, що мають здійснюватися від її імені.
3. Бере участь у круглих столах, громадських слуханнях, експертних обговореннях тощо.
4. Опрацьовує отримані за результатами проведених консультацій з батьківською громадськістю та батьківськими комітетами (радами) навчальних закладів пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки і подає їх в установленому порядку до міської ради та її виконавчого комітету.

5. Формує банк даних найактуальніших проблем розвитку освіти і науки.
6. Виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Для виконання своїх завдань Батьківська рада має право:

1. Отримувати від міської ради та її виконавчого комітету, органів управління освітою проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи та надавати  міському голові пропозиції з питань, віднесених до компетенції Батьківської ради.
2. Запрошувати для участі в своїх засіданнях народних депутатів України, депутатів місцевих рад, керівників та спеціалістів виконавчого комітету, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, керівників навчальних закладів міста Тернополя, науковців, представників батьківської та учнівської громадськості, педагогічних працівників, представників підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців.

3. Утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до головних напрямків діяльності.
4. Проводити конференції, збори, тощо.

5. Рішення Батьківської ради, прийняті у межах її компетенції, надаються міському голові для врахування при прийнятті відповідних рішень.

Порядок формування складу Батьківської ради:

1. До складу Батьківської ради входять представники батьківських комітетів (рад) навчальних закладів міста Тернополя та голова постійної депутатської комісії міської ради з питань освіти, науки, культури.

2 Головою Батьківської ради визначається, як правило, голова постійної депутатської комісії міської ради з питань освіти, науки, культури.

3. Персональний склад Батьківської ради затверджується розпорядженням міського голови.
4. Кількісний склад Батьківської ради не перевищує 25 осіб з яких 12 осіб представляють батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, 8 осіб представляють батьківські комітети (ради) дошкільних навчальних закладів, 4 представляють батьківські комітети (ради) позашкільних навчальних закладів.

Коментарі вимкнені.