Говоримо про майбутнє англійською мовою

У повсякденному житті ми часто говоримо про майбутнє: ми щось плануємо, вирішуємо, сподіваємося, висловлюємо сумніви та передбачаємо.

Відкрийте світ нових можливостей з курсами англійської мови від Speak Well School! Покращуйте свої навички кожен день разом з нами!

Формулюємо передбачення англійською

Коли ми робимо передбачення, наш найголовніший інструмент – це “will“.

 • In 100 years’ time, everyone will have an electric car – через 100 років у всіх буде електрокар;
 • “Will” можна посилити словом “definitely” та послабити за допомогою “probably” або “possibly“.

 

 • something will definitely happen – щось точно станеться;
 • There will definitely be a storm later – пізніше точно буде шторм;


something will probably happen – щось напевне станеться;

 • They will probably go to London next month – вони напевне поїдуть у Лондон наступного місяця;
 • She’ll possibly tell us tomorrow – вона напевно скаже нам завтра;


Зверніть увагу, що слова “definitely” та “probably” стоять після “will” у ствердженні та перед won’t (will not) у запереченні:

 • They probably won’t be here next week – напевне, їх тут не буде наступного тижня;
 •  
 • I definitely won’t go to the party – я точно не піду на цю вечірку;
 •  
 • He most definitely won’t win – він точно не виграє;

Як висловити невпевненість у майбутній події

Коли ми зовсім не впевнені, що щось станеться або не станеться, вірогідність події приблизно п’ятдесят на п’ятдесят, використовуємо модальні дієслова may, might та could:

 • We may be able to help you – можливо, ми зможемо вам допомогти;
 • I might be late for class tomorrow – можливо, я завтра спізнюсь на урок;
 • There could be a bug in the system – можливо, у системі є баг;

Інші фрази, які можна використовувати, коли ми робимо передбачення (більш та менш впевнені):

 • to be bound to / to be sure to – щось напевно станеться;
 • He is sure to win – він напевне виграє;
 • They are bound to succeed – вони напевне досягнуть успіху;

 

 • to be probable / possible – бути можливим;
 • It’s probable that I’ll come – я може прийду;

 

 • to be likely to – бути вірогідним;
 • It’s likely that they’ll win = They are likely to win – вірогідно, вони виграють;

 

 • to be unlikely – бути маловірогідним;
 • It’s unlikely that the company will expand – маловірогідно, що компанія розшириться;


Для посилення ефекту перед likely або unlikely можна додавати прислівники highly та quite:

 • highly likely / unlikely – високовірогідно;
 • quite likely / unlikely – доволі вірогідно;

Як сказати англійською про те що ми бачимо або чуємо

Коли наші передбачення базуються та тому, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо, варто вживати going to:

 • Watch out! You’re going to hit that car in front – обережно, ти зараз зіткнешся з авто попереду;
 • It’s going to be a lovely day today – not a cloud in the sky – сьогодні буде дуже приємний день – у небі ні хмаринки

Також to be going to вказує на наші плани й наміри;

Вживання теперішніх часів в контексті майбутнього

Теперішні часи – present simple та present continuous – також вживаються у ситуаціях, пов’язаних з майбутнім:

 • The present continuous для домовленостей та чітких планів на найближче майбутнє:
 • I’m cooking for six guests next week – я готую для шести гостей наступного тижня;

 

 • The present simple для розкладу:
 • The train leaves at six – поїзд відправляється о шостій;


Інші фрази та слова, якими ми можемо описати дію у майбутньому:

 • plan – планувати;
 • I plan to study photography next year – я планую вивчати фотографію наступного року;

 

 • aim – мати мету, націлитися щось зробити;
 • I aim to marry her – я маю мету на ній одружитися;

 

 • intend – мати намір;
 • Mark intends to move to Berlin – Марк має намір переїхати до Берліна;

 

 • arrange – домовитися;
 • We’ve arranged to meet next Monday – ми домовилися зустрітися наступного понеділка;

 

 • decide – вирішити:
 • She decided to take the train tomorrow – вона вирішила їхати на поїзді завтра;

 

 • to be due to – щось заплановано за графіком;
 • The visitors are due to arrive at the factory at 10:30 – згідно з планом, відвідувачі прибудуть на завод об 11:30;

 

 • to be to – зобов’язання щось зробити (доволі формально):
 • You are to report to the head office at 8.30 am. – ви повинні доповісти у головний офіс о 8:30;

 

 • to be set to – бути готовим щось зробити;
 • We’re set to go. We’re all ready – ми готові піти;


Є кілька фраз, якими можна висловити, що щось ось–ось станеться – be about to, to be on the point of, to be on the verge of, to be on the brink of:

 • Quick, the film is about to start! – швидше, фільм ось–ось почнеться;
 • He was on the point of saying something when the phone rang – він якраз збирався щось сказати, коли телефон подзвонив;
 • Some wild animals are on the verge of extinction – деякі дикі тварини ось–ось вимруть;
 • The dam’s on the brink of pouring over – дамбу ось–ось прорве;

Важливо не використовувати “be about to” та подібні “ось–ось” з виразами часу (наприклад, in five minutes):
The bus is about to leave in five minutes – неправильно;
The bus is about to leave – правильно;
The bus leaves in five minutes – правильно;

Також зверніть увагу, що після be about вживаємо інфінітив (дієслово: to do, to go, to start etc), а після фраз, які закінчуються на прийменник (наприклад, of) вживаємо іменник або герундій (дієслово з закінченням ing: saying, pouring).

Англійські слова про майбутнє 

Ну і нарешті, ми можемо позначити, коли саме щось відбудеться у майбутньому:

tomorrow – завтра;

the day after tomorrow – післязавтра;

next week / next moth / next year – наступного тижня / місяця / року;
Adam will start his swimming class next week.

in a year / in a week / in a month / in an hour – через рік / тиждень / місяць / годину;

До “in” часто додають ” ‘ time” без зміни у значенні:
in 100 years = іn 100 years’ time – через сто років = через час, рівний ста рокам;

later – пізніше: I’ll talk to you later;

In the near future – у близькому майбутньому;

soon – скоро (невизначений час);

Як вказати конкретний час події

Коли ми вказуємо конкретний час, то використовуємо відповідні прийменники: “on” з точними датами та днями тижня, “in” з місяцями та роками:

 • I will visit the doctor on Monday.
 • In August I’ll probably visit my relatives in Canada.

 

 • any minute/day now – у будь-який момент;
 • The doctors say she could have the baby any day now – лікарі кажуть, вона може народити у будь-який момент;

 

 • It’s just/right around the corner – скоро, не за горами (і нам відомо, коли);
 • Easter is just around the corner – Великдень не за горами;

 

 • in our lifetime – при нас, нашому поколінні, за час нашого життя (зазвичай, мається на увазі період у наступні 50–60 років);
 • Medicine is progressing very fast; I think a cure for cancer will be developed in our lifetime – медицина розвивається швидко, я думаю, що ліки від раку будуть розроблені при нас (ми станемо свідками їх розробки);

 

 • to count the days until – чекати з нетерпінням, рахувати дні;
 • I’m counting the days until my trip to the Caribbean – з нетерпінням чекаю своєї поїздки на Кариби;

 

 • sooner or later – рано чи пізно;

 

 • right away – прямо одразу, як тільки можливо;
 • I’ll do it right away – я одразу ж зроблю це;

 

 • first thing – одразу ж, в першу чергу;
 • We’ll need to leave first thing in the morning – ми повинні будемо поїхати с самого ранку, як тільки прокинемося;
 • time will tell – час покаже.

Якщо ви бажаєте дізнатись ще більше про англійську мову – приєднуйтесь до Facebook акаунту школи Speak Well! Отримуйте щоденні поради з англійської, візуальні матеріали для навчання та багато іншого.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *