Святослав Войтко: хто такі сповідники Рідної Української Національної Віри, і чого вони справді хочуть

Святослав Войтко, заступник і секретар голови Об’єднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри (ОСІДУ РУНВіри), рунтато

11 січня пан Євген Заплетнюк, відчувши себе експертом з релігійних течій українського рідновір’я, вирішив нарешті написати хто ж такі й чого насправді хочуть «язичники». До них зачислив й РУНВірівців. Цим, на жаль, виявив повне незнання обговорюваної теми, оскільки сповідники Рідної Української Національної Віри (РУНВіри) в жодному зі значень цього терміну не є язичниками (політеїстами), а вірять в Єдиного Господа Дажбога (із санскриту – «Дателя Буття»). Хоча РУНВіра й ґрунтується на традиціях наших Предків, але Дажбог у РУНВірі не є Дажбогом дохристиянським. Дажбог, Святий Дух Української Нації, у РУНВірі, згідно з одкровенням Учителя і Пророка Лева Силенка, це – Світло, Безмежність, Вічність, Гравітація, Дія, самонаснажуюча і незнищима Енергія несвідомого і свідомого Буття. Проте не будемо зосереджуватися тут на основах цієї релігії. Хто бажає, може ознайомитися з її Заповідями, Законами Правильного Життя, Історією, Святими Книгами та іншими аспектами за посиланням: www.runvira.in.ua. Цей же допис побудуємо за тими ж питаннями, що й блог пана Заплетнюка. Тільки відповіді будуть не оманливими, а правдивими, оскільки даватиме їх саме сповідник РУНВіри.

  1. Чи є віровчення РУНВіри автентичним дохристиянській релігії українців?

Не є. І про це неодноразово згадував засновник РУНВіри Учитель і Пророк Лев Силенко. РУНВіра – реформована віра наших Предків. Віра в Єдиного Господа Дажбога, Дателя Буття, Святого Духа Української Нації. Відновити багатобожну релігію українців неможливо, оскільки майже всі автентичні згадки про неї за останню тисячу років були знищені войовничими сповідниками християнства. РУНВіра не є антихристиянською, антимусульманською чи антибуддистською вірою. Вона є єдиною сучасною українською національною релігією. Тобто, лише проукраїнською. Святим місто у РУНВірі вважається не Єрусалим чи Мекка, а Київ. Святою рікою не Йордан чи Ганг, а – Дніпро. Пророками не юдей Мойсей чи араб Магомет, а українці – Лев Силенко, Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка.

  1. Чи існує упереджене чи іронічне ставлення вчених до РУНВіри?

Твердження про маргінальність РУНВіри є відвертою брехнею (тут пану Заплетнюку варто було б згадати про ставлення християн до обману). Розділи про Рідну Українську Національну Віру є в переважній більшості підручників з релігієзнавства, відповідно до яких ця дисципліна викладається у вищих навчальних закладах. За РУНВірою впродовж останніх двадцяти років захищено десятки кандидатських та кілька докторських дисертацій. Науковці ставлять її в один ряд з іншими релігійними вченнями людства. Часи інквізиції давно минули, тож твердження, що якась віра є кращою, а якась – гіршою, котрась – серйозною, а котрась – смішною не відповідає сучасному етичному рівню розвитку цивілізації, духовній толерантності та й законам, які закріплюють невід’ємне право кожного на свободу віросповідання.

  1. Чи є щось спільне між дохристиянськими релігійними вченнями українців та РУНВірою?

Наскільки це взагалі було можливо зробити, в РУНВірі відновлений справжній зміст традицій, духовних практик, обрядів і свят, створених українською нацією впродовж десятків тисяч років її розвитку. Але сам релігійний світогляд є реформованим з багатобожжя до віри в Єдиного Господа Дажбога, що відповідає сучасним уявленням людства про Бога. Етап переходу від полі- до монотеїзму, свого часу, пройшли більшість світових віровчень (іудаїзм, іслам та ін.). Учитель і Пророк Лев Силенко здійснив його й в Українському Національному Богорозумінні. Жодних ідолів чи інших зображень Бога в РУНВірі немає, оскільки Творця Всесвіту неможливо намалювати. Система цінностей ґрунтується на просуванні ідей, які сприяють зміцненню, збагаченню та оздоровленню української нації на її прадавній землі в Україні-Русі. Критикується, головним чином, рабський, пристосуванський та угодовницький світогляди.

  1. Критика життя християн і християнських священнослужителів.

РУНВіра ніколи не критикувала життя християн чи християнських священнослужителів, яке правдиво здійснюється із законами та заповідями їхньої релігії. Але РУНВіра завжди виступатиме проти обману українців представниками будь-яких церков. Якщо віра вчить любити, а її сповідники ненавидять інакшевіруючих, якщо закликає жити в скромності, а її чільники збагачуються за рахунок парафіян, якщо вчить смиренності, але за допомогою неї лише править або допомагає правити «смиренним і безправним» народом, то рунвісти, як і всі люди доброї волі, критикуватимуть такий стиль життя.

  1. Питання храмів.

У сповідників РУНВіри в Україні є лише одна Святиня, збудована на місці народження Учителя і Пророка Лева Силенка в селі Богоявленському Олександрійського району Кіровоградської області. Незважаючи на десятки тисяч вірян лише офіційно зареєстрованих у громадах, місцеві влади інших населених пунктів не дають дозволів на відведення земель для зведення Храмів. Тож рунвісти, в першу чергу, виступають за припинення паплюження законів про свободу віросповідання та надання ділянок хоча б у кількох обласних центрах для будівництва їхніх Святинь.

  1. Про національні та інтернаціональні релігії.

РУНВіра є єдиною національною релігією українців. Це доконаний факт, який жоден дослідник під сумнів не ставить. Християнство, іслам, буддизм та інші віровчення щодо українців є інтернаціональними. Якщо РУНВіра розповідає українцям про рідну історію, культуру, духовність, прославляє видатних українських військових та політичних діячів, то інші релігії говорять про світобудову з погляду юдеїв, греків, арабів або індійців, оскільки представниками цих народів й були написані їхні святі книги.

Чи можна побачити, наприклад, у християнській церкві український прапор, герб, почути гімн? У РУНВірі наші національні символи є й символами релігійними, які обов’язково присутні під час богослужінь. Якщо християнство є «живим», то чому пропагує поклоніння мощам (трупам) святих, а символом вважає розп’яття (знаряддя вбивства і катувань, римську шибеницю)?. Якщо ж обряди РУНВіри є «мертвими», то чому проводяться, здебільшого, посеред мальовничої української природи? Прославляють жагу до життя, здоровий спосіб життя й активну боротьбу за відновлення Великої Української Держави? Питання, як-то кажуть, риторичні…

Чи «повернуло гідність» християнство – також є питанням сумнівним. Адже саме після насильницького хрещення України-Руси розпочався тисячолітній період української бездержавності. До нього ж Цар Святослав Хоробрий перемагав і військово, і політично, й економічно дві наймогутніші на той час імперії – Хазарію та Візантію, а Константинополь платив Києву щорічну данину та мав на головних воротах щит, прибитий «поганським» князем Олегом.

  1. Чи взяли б рунвісти участь у доброчинних та освітніх акціях спільно з представниками інших релігій?

Сповідники та священнослужителі РУНВіри постійно беруть участь у доброчинних акціях з представниками інших релігій. Ми не ділимо людей на сорти, в залежності від їхніх віросповідань. Звичайно, вважаємо РУНВіру найкращою релігією саме для українців, але не ображаємо та не кривдимо носіїв інших думок.

Що ж до навчальних закладів, то РУНВіра ніколи не виступала з антинауковою єрессю, не вбивала вчених і не спалювала їхні праці, як це робили і (досі подекуди роблять) агресивно налаштовані представники інших релігій. Тож, очевидно, можуть викладати (і викладають) у вишах і точно не влаштовують там середньовічного мракобісся.

На завершення побажаю кожному обирати свій духовний світогляд, у залежності від особистих життєвих переконань, а не бути рабом залякувань представників якоїсь із релігій. Що ближче й рідніше людині, в те вона у підсумку й буде вірити, незалежно від нав’язаних, почасти чужих її душі, практик.

P. S. Сподіваюся на плідну й цікаву дискусію. Лише, обговоривши нагальні питання, українці зможуть дійти компромісу й вибудувати спільну лінію поведінки, яка б звеличувала нашу державу й не залежала б від релігійних, політичних чи інших особистих переконань.

Коментарі вимкнені.