Коли не проводиться спеціальна перевірка осіб-правопорушників, які планують працювати в місцевому самоврядуванні

Спеціальна перевірка щодо наявності відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Статтею 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №3206-VI передбачено проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів).

Крім Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №3206-VI, дана перевірка регулюється Указом Президента України від 25.01.2012 №33/2012 це «Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі – Порядок). Указом Президента України від 18.05.2012 №333/2012 внесено зміни до порядку організації проведення спеціальної перевірки. Зокрема, надано право здійснювати спеціальну перевірку відповідним органам виконавчої влади АРК, структурним підрозділам обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України. Ці зміни дають змогу пришвидшити проведення спеціальної перевірки, подаючи запити не в Міністерства, а до їх відповідних органів на місцях.

Указом Президента від 18.05.2012 визначено випадки, в яких не проводиться спеціальна перевірка:

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади, що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється.

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

 

Згідно п.4 Порядку спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

– притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

– факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

– достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

– наявності в особи корпоративних прав;

– стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Спеціальна перевірка проводиться у п’ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки.

Головним управлінням юстиції проводиться спеціальна перевірка щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата. Порядок надання витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення регулюється Положенням, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 №39/5 (далі – Положення). Реєстратором Реєстру є держатель через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, який вносить або вилучає відомості про особу, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили

       Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Відповідно до п. 3.2 Положення витяг з Реєстру – документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Головне управління юстиції надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту:

– державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– правоохоронних органів – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Поряд з тим, не потрібно забувати, що Указом Президента України від 25.01.2012 №33/2012 встановлено форму запиту про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад.

Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у журналі видачі витягів з Реєстру.

      Фізична особа може отримати інформаційну довідку з Реєстру.

Довідка надається Головним управлінням юстиції протягом п’яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи, в якому мають бути обов’язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації відповідно до пункту 3.5 Положення (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження).

Водночас, реєстраційною службою головного управління юстиції проводиться спеціальна перевірка щодо наявності в кандидата корпоративних прав. Реєстраційна служба надає витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції О.В. Дубик

Коментарі вимкнені.