Як влада розробляла план заходів ліквідації борців за незалежну Україну на Тернопільщині


“Марко” Гишко Гаврило Прокопович з побратимами

ПЛАН ЗАХОДІВ на виконання постанови Політбюро ЦК КП(Б)У від 1 червня 1948 року “Про поліпшення масова­політичної роботи, подальшого розвитку колгоспного будівництва, ліквідації залишків банд українсько­німецьких націоналістів у західних областях УРСР” Бучацького РВ МДБ Тернопільської області на червень­липень 1948 року.

Оперативна обстановка:

У Бучацькому районі налічується 32 сільські ради загальною кількістю селянських дворів 9299, населення 35969 осіб, з них у місті Бучач проживає 3963, населення в основному українці, у тому числі ті, що прибули з Польщі, ­ 1441 особи. Мешканці Бучацького району в основному позитивно відносяться до радянської влади, про що свідчать результати політично­господарських кампаній. Особливо патріотичне піднесення населення відзначалося в період реалізації 3 ­ державної позики відбудови і розвитку народного господарства. Наприклад, підписано 1 млн. 892 тис. 066 крб. Внесено готівки 1 млн. 088 тис. крб. У тому числі підписано у селах району 955 тис. крб., 937 тис. крб. підписано по місту.

Внесено готівкою 83 тис. крб. На території району працюють: маслозаводів — 1, державних млинів ­3, спиртзаводів ­2, райпромкобінатів ­1, електростанцій­1, МТС — 1, середніх шкіл — 1. Торговельних організацій міськторгу ­48, ветеотехніків ­1, середніх шкіл­ 1, неповних середніх шкіл — 10, початкових шкіл — 30, колгоспів ­10. З них 8 колгоспів організовані у 1948 році. Серед населення є 17 куркульських господарств і збереглись рештки бандитів. Після ліквідації діючого у Бучацькому районі Проводу ОУН у лютому 1948 року до останнього часу, згідно з інформацією агентури , відновлення нового діючого проводу ОУН на території району не відбувається. На основі агентурно­слідчих даних та захоплення оунівських документів, на території району продовжує діяти оунівське підпілля кількістю 14 бандитів­одиночок, в тому числі:

1. Семенюк Федір Іванович “Нечай”. 1916 року народження, село Переволока, рядовий бойовик СБ.

2. Мариняк Володимир Павлович, “Черник”, 1925 року народження, село Осівці, рядовий бойовик СБ.

3. Невестюк Григорій Федорович, “Вир” 1922 року народження, село Трибухівці, раніше член районного Проводу ОУН.

4. Пірус Василь, “Кучер”, 1920 року народження, село Заривинці, бойовик боївки “Низа”, кущовий СБ.

5. Козак Михайло Тадейович, “Токар”, 1926 року народження, село Заривинці, бойовик боївки “Низа”.

6. Москвин Михайло Захарович, “Морозенко”, 1925 року народження, село Ріпивці,

7. Слізяк Василь Григорович, “Жар”, 1927 року народження, село Зелене.

8. Джуглей Степан, “Дунай”, 1922 року народження, село Бариш.

9. Гуляк Михайло Миколаєвич, “Ох”, 1925 року народження, село Трибухівці.

10. Тимінський Іван Миронович, “Лис Микита”, 1929 року народження село Бариш, колишній боєць винищувального батальйону, перейшов в банду у 1947 році.

11. Падюк Пилип Прокопович “Клим” 1911 року народження, село Помірці.

12. Білоус Іван. 1925 року народження, село Бариш.

13. Олексійович Юліан Семенович, “Крук”, 1913 року народження, село Помірці.

14. Гомеляк Григорій Степанович, 1925 року народження, село Звенигора.

На території Бучацького району періодично дислокуються і оперують:

1. Керівник Бучацького надрайонового Проводу ОУН “Марко”, він же “Білоус” на прізвище Гнишко Гаврило Прокопович, 1920 року народження із села Нагірянки Бучацького району.

2. Керівник СБ Бучацького надрайонового Проводу ОУН “Захід” на прізвище Кривенький Іван Степанович 1917 року народження із села Жизномир. У період німецької окупації служив дяком у греко­католицькій церкві села Цвітова Бучацького району. З початку 1948 року бандитами на території Бучацького району здійснено три бандитські дії. 29 січня 1948 року у селі Медведівці, 30 січня у селі Заривниці убито секретаря сільської ради Козиря Михайла Олексійовича, 1898 року народження. 1 квітня 1948 року у селі Бариш бандитом “Бігуном” убито міліціонера РВ МВС Горінова Василя Івановича.

У результаті проведення агентурно­пошукових заходів, чекістсько­військових операцій Бучацьким РВ МДБ за період з 1 січня 1948 року по 20 січня 1948 року ліквідовано 21 бандита, 2 бандита полонено, арештовано 33 члени ОУН і бандпосібників. У тому числі вбиті бандити, які здійснювали злочини на території Бучацького району. Наша агентурно­ інформаційна мережа: агентів ­13, резидентів — 5, інформаторів — 170. Всі села в районі закриті агентурою. Політично­виховна робота з проведення заходів:

І. По бандитах одиночках “Нечай”, “Качур”, “Токар”.

1. У селі Переволока переховується бандит “Нечай” ­ Семенюк Федір Іванович, який на основі раніше здобутих даних дислокується у селі Переволока, Курдибанівка. Для виявлення місця укриття бандита активізувати роботу сільського інформатора “Іскра”. Після отримання даних провести чекістсько­військову операцію з його ліквідації, виконати до 5 серпня 1948 року оперуповноваженому Парфьонову і старшому оперуповноваженому Ільїних.

2. Організувати додатково три вербування з числа зв’язків бандита “Нечая”.

а) Драгомирецького Йосипа Петровича, 1909 року народження, з села Курдибанівка. За наявними в РВ МДБ даними Драгомирецький інформатор бандита “Нечая” по селу Курдибанівка, виконати вербовку до 5 липня 1948 року.

б) Леськіва Івана Андрійовича, уродженка села Переволока, зв’язкового бандита “Нечая”, помагав бандитам продуктами, виконати вербовку до 10 липня 1948 року.

3. У виявлених місцях переходів і періодичних з’явлень бандита “Нечая” виставити секрети, засідки з метою ліквідації останнього. Оперуповноваженому Парфьонову і Ільїну.

ІІ. По селу Заривниці є ще два бандити одиночки “Кучер” ­ Пірус Василь Лукич і “Токар” Козар Михайло Тедейович. За наявними в РВ МДБ даними бандити дислокуються у селі Заривниці і Рукомиш. Для встановлення місць укриття  бандитів, їх захоплення і фізичного знищення активізувати роботу сільських інформаторів під кличками “Знайомий”, !Низовий”, “Токар”. При встановлення місць переходу або укриття виставити засідки і секрети на шляхах переходу бандитів­одиночок. Виконати до 1 серпня 1948 року.

1. Організувати вербування з числа зв’язкових бандитів.

а) Паріуса Василя Миколаєвича 1904 року народження, село Заривиці. На нього РВ МДБ має ряд компрометовних матеріалів у зв’язках з бандитами “Качуром” та “Токарем”.

б) Мороського Василя Миколаєвича, 1904 року народження, село Заривиці. На останнього  РВ МДБ має ряд компрометовних матеріалів у зв’язках з бандитом “Качуром”. Виконати до 12 липня 1948 року.

2. Організувати вербування сільських інформаторів з числа патріотично налаштованого населення. Усіх завербованих звести в резидентуру, для цього підібрати резидента. До 12 липня 1948 року.

3. Переглянути увесь наявний агентурно­інформаційний апарат по селах Рукошин, Заривинці, Переволока, Зелена, Курдибанівка. Всю агентуру, розвінчану в дезінформації і дворушництві арештувати. Баласт виключити. Працездатну і чесну агентуру передати на зв’язок з резидентом. З агентурою, яка має підхід до бандитів та оунівського підпілля, налагодити часті зустрічі, під час яких конкретно ставити завдання. У РВ МДБ мають дані про сільських інформаторів про те, що оунівське підпілля і бандити не довіряють бандитові “Токарю”, який раніше прийшов з повинною в органи МДБ, а потім знову повернувся у банду. До 5 липня 1948 року провести компрометацію останнього.

4. Проаналізувати списки усіх, хто з’явився з повинною до органів МДБ із сіл Рукошин, Заривинці, Переволока, Зелена, Курдибанівка, і взяти в активну агентурну розробку до 1 серпня 1948 року.

5. Здійснити зустрічі з кожним агентом та інформатором і обумовити з ними способи зв’язку. Довідки про способи зв’язку з агентами чи інформатором занести до їх особових справ до 10 липня 1948 року.

6. Реалізувати оперативні обліки по дільницях оперативного обслуговування шляхом арештів бандпосібницької бази оунівського підпілля. Для цього реалізувати їх справи під кодовою назвою “Самостійники” і “Посібники” до 1 серпня 1948 року.

7. З отримання агентурних даних проводити чекістсько­військові операції з метою захоплення і ліквідації бандитів “Токаря” і “Кучера” до 1 серпня 1948 року.

ІІІ. По бандитах­одиночках “Вир”, “Морозенко”, “Ох” і “Клим”:

У селі Трибухівці переховуються два бандити, “Вир” ­ Невестюк Григорій Федорович, “Вир” ­ Гуляк Михайло Миколаєвич, “Ох” ­ Гуляк Михайло Миколаєвич. У селі Ріпинці бандит “Морозенко” ­ Москвин Михайло Захарович. У селі Помірці бандит “Клим” ­ Падюк Михайло Федорович.

1. Для встановлення місця укриття бандитів “Вир”, “Морозенко”, “Ох” і “Клим” направити агентуру “Леонтьєва”, “Курилова”, “Рудого”, “Михайлова”. Після отримання даних провести чекістсько­військові операції з метою захоплення і ліквідації бандитів до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Єфремов.

2. Активізувати роботу з агентурою та інформаторами сіл Трибухівці, Цвітова, Ріпинці, Помірці для встановлення місць укриття бандитів. До 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

3. Зустрітися з кожним агентом та інформатором, обумовити з ними способи зв’язку. Довідки про способи зв’язку з агентурою занести до їх особових справ до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

4. Провести додаткову агентуру з числа патріотичного населення, після чого звести їх у резидентуру до 20 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

5. Провести додаткове вербування агентури і секретних інформаторів з числа зв’язкових бандитів до 10 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

6. Переглянути агентурно­інформаційний апарат сіл Трибухівці, Цвітова, Ріпинці, Помірці.

IV. По бандитах­одиночках “Дунай”, “Лис Микита”, “Білоус”.

1. У селі Бариш переховуються три бандити одиночки: Джуглей Степан Михайлович ­ “Дунай”, Тимінський Іван Миронович ­ “Лис Микита”. Білоус Іван Васильович. Кличка не встановлена. Усі вони уродженці цього села. Як повідомляє агентура періодично появляються у селі Бариш та на хуторах Гутишино і Тисово, прилеглих до сіл Коропецького та Монастириськуого районів. Для встановлення місць укриття в селі Бариш та на хуторах Гутишино і Тисово направити сільських інформаторів “Павла”, “Василя”, “Петра”. Після отримання даних провести чекістсько­військові операції з метою захоплення і ліквідації бандитів до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

2. Примусити сільського інформатора “3” щоденно спостерігати за будинками Конюги Анастасії, Луговської Євдокії та Джуглея Олексія, до яких заходить бандит “Дунай”. Після отримання даних виставити засідки, щоб його схопити, фізично знищити до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

3. Примусити сільського інформатора “3” з числа сусідів Джуглея Григорія Дмитровича, двоюрідного брата “Дуная”, стежити за його будинком. Підібрати кандидатуру на “В” та провести вербування сільського інформатора­ спостерігача, якого змусити щоденно стежити за квартирою Джуглея Григорія до якого заходить “Дунай”. З інформацією обумовити зв’язок на випадок появи бандитів з метою їх ліквідації до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

4. З існуючої агентури підібрати 2­3­ох інформаторів, яких направити на маршрути села Дубенки, Залісся Коропецького району, прилеглого хутора Тисова для виявлення бандита “Дуная”. Виконати до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

5. На пошуки бандита “Лиса Микити” направити сільських інформаторів “Павла”, “Миколу” і “тонкого”. З отриманих даних провести операцію з ліквідації до 15 липня 1948 року.

6. З числа сусідів Тимінського Мирона, рідного брата бандита, підібрати агентуру на “В” сільського інформатора­сторожовика для стеження за квартирою Тимчук Мирона. У випадку появи його сина бандита організувати засідку з метою ліквідації бандита “Лиса Микити” до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

7. Скомпрометувати бандита “Лиса Микиту” серед бандитів оунівського підпілля, як колишнього бійця винищувального батальйону, що перейшов на нелегальне становище. Для цього розробити спеціальний план компрометації до 10 липня 1948 року.

8. Для виявлення місць утримання бандита Білоуса направити сільських інформаторів “Штика” і “Петрова”. З отриманням даних провести чекістсько­ військову операцію з метою його ліквідації або захоплення. Здійснити операцію до 17 липня 1948 року. Виконати до 10 липня 1948 року.

9. Зустрітися з кожним агентом з питань оперативного обслуговування сіл Бариш, Вербянин, Озеряни, Нагірянка. Обумовити з ними структуру зв’язку, а довідки вкласти до їх особистих справ.

10. Організувати додаткове вербування агентів з числа зв’язків бандитів “Дуная”, “лиса Микити” і “Білоуса”. Виконати до 20 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

11. Завербувати додатково агентуру на дільниці оперативного обслуговування, після чого звести їх в окрему резидентуру, підібрати двох­трьох резидентів до 10 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Шаненков.

12. Існуючий агентурно­інформаційний апарат сіл Бариш, Вербянин, Озеряни, Нагірянка переглянути. Непрацездатних виключити. За дворушництво і дезорганізацію оформити матеріали до арешту. Виконати до 20 липня 1948 року.

13. В селах Бариш, Вербянин, Озеряни, Нагірянка переглянути списки всіх бандитів, які явилися з повинною. Зібрати на них установчі дані. За допомогою агентури виявити їх зв’язки та взяти в активну агентурну розробку. Здійснити до 10 липня 1948 року.

14. У зв’язку з тим, що прийшли з повинною, підібрати кандидатури для вербування і цільових розробок. Виконати до 10 липня 1948 року.

15. Реалізувати оперативний облік на дільницях оперативного обслуговування шляхом арештів бандпосібницької бази оунівського підпілля до 25 липня 1948 року.

16. З отримання агентурних даних про місце періодичних переходів бандитів виставляти секрети , кваліфікаційні засідки з метою захоплення або ліквідації їх.

V. По бандитах “Жар” і “Крук”.

1. У селі Зелене переховується бандит “Жар” ­ Слізяк Василь Григорович, у селі Пилява бандит “Крук” ­ Олексійович Юліан Семенович. Направити інформаторів “Вітра”, “Марійку” та “Івана” для виявлення місць укриття бандитів. Отримавши дані, провести чекістсько­військову операцію по ліквідації до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Трофімов.

2. Провести додаткове вербування агентів із числа зв’язкових бандитів “Жар” і “Крук”: Пасічник Меланія Яківна, член ОУН, уродженка села Зелена, станична, що має безпосередній зв’язок з бандитом “Жаром”, Пасічник Парасковія Михайлівна, член ОУН, уродженка села Зелана, учасниця районних курсів , зв’язкова бандита “Жара” та голови сільської ради села Пилява. Він мав зв’язок з бандитом “Жар”. Виконати до 10 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Трофімов.

3. Провести додаткове вербування патріотичної агентури у селі Матеушівка, Доброполе, Пушкарі, Нові Петликівці, Пилява. Звести їх в резидентуру. До 20 липня 1948 року.

4. Переглянути агентурно­інформаційний апарат сіл Матеушівка, Доброполе, Пушкарі, Нові Петликівці, Пилява. Непрацездатних виключити. За дворушництво оформити справи на арешт. Виконати до 20 липня 1948 року.

VI. По бандиту одиночці Гомеляку Григорію Степановичу:

1. Поставити завдання перед сільським інформатором “Штиком”установити місце укриття бандита. Після отримання даних провести чекістсько­військову операцію по ліквідації до 15 липня 1948 року.

2. Провести додаткове вербування агентів з числа зв’язкових бандита Гомелюка: станичну Ганну, мешканку села Звенигород. У минулому переховувалася з бандитом Гомелюком. Зараз живе легально. Виконати до 2 липня 1948 року. Чернюк Ганна, жителька села Звенигород, яку часто відвідую Гомелюк. Виконати до 5 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Касьянов.

3. Провести додаткове вербування патріотичної агентури у селах Медведівці, Новоставці,Пишківці, Звенигород. Зустрітися з кожним агентом на дільниці оперативного обслуговування. Обумовити з ними структуру зв’язку. Довідки про способи зв’язку з ними вкласти в особову справу. Виконати до 7 липня 1948 року.

VII. По надрайонованому провіднику ОУН “Марку”.

1. Для виявлення місця перебування “Марка” — Гишки Гаврила Прокоповича, з села Нагірянка направити агентів “Стойка”, “Христю” і “Зірку”. Виконати до 7 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Гусак.

2. Провести додаткове вербування агентів з числа зв’язкових “Марка”, а саме Король Марію зв’язкову “Марка”, жительку села Нагірянка до 28 липня 1948 року та Крайник Ганну на хуторі Гончарі, зв’язкову “Марка” до 24 липня 1948 року.

3. Періодично направляти секрети до будинку “Марка” у селі Нагірянка, оскільки маємо дані що “Марко” навідується до свого помешкання.

IX. По референту СБ Бучацького району Кривенькому Івану Степановичу, “Захару”, жителю села Жизномир.

1. Направити агента “Гіркого”, “Лиса”, “Богдана” і “ Метливого” до місць перебування “Захара”. Після отримання даних провести чекістсько­військову операцію по ліквідації до3 липня 1948 року.

2. Затвердити додаткових агентів з числа зв’язкових “Захара”: Саварин Марію, жительку села Жизномир до 10 липня 1948 року і Саварина Степана жителя села Жизномер до 15 липня 1948 року. Відповідальний старший оперуповноважений Гусак. Після отримання даних від агентів про місце знаходження “Захара” виставити засідки з метою захоплення та ліквідації його.

X. Оперативні заходи по Бучачу. Оперативному молодшому лейтенанту Воробйову: Переглянути агентурно­інформаційний апарат по місту. Непрацездатних виключити. За дворушництво і зраду оформити справи на арешт. Всю інформацію по зооветтехніку передати на зв’язок резиденту “Залізному” до 10 липня 1948 року. Створити резидентуру в СШ міста Бучач наявні інформації передати на зв’язок резидентам. Реалізувати оперативний облік райвідділом МДБ по місту Бучач шляхом арештів бандпосібницької бази і оунівського підпілля до 27 липня 1948 липня. Виявити всіх, хто явився з повинною бандитів по місту і взяти їх у активну агентурну розробку до 15 липня 1948 року. Для розшуку особливо важливих державних злочинців завербувати в інформаційний апарат Панасенка і Чорного. Для виявлення і глибокої розробки антирядянських елементів в організаціях міста направити агентів “Вовка”, “Птаха”, “Оксану” і “Петренка” до 10 липня 1948 року. Запровадити негласну документацію антирадянської діяльності Монастирського Анатолія, працівника підприємства “Ошосдор” до 1 липня 1948 року.

XI. Заходи щодо організації охорони колгоспів: Закріпити за всіма колгоспами в районі опер­уповноважених Мельниченка, Сідорова, Касьянова, Шаненкова, Єфремова і Парфьонова. У кожному колгоспі насадити дві­три особи відданої агентури, які попереджали б в РВ МДБ про заздалегідь підготовлені терористичні акти до 10 липня 1948 року. Арештувати всіх бандпосібників у системі колгоспів. Посилити охорону колгоспів винищувальними батальйонами. Періодично очищувати батальйони від бандитських агентів. Створити при РВ МДБ оперативно­бойову групу і складі 5 осіб. Підтримувати зв’язок з РВ МДБ прилеглих районів. За необхідності проводити спільні операції з ліквідації бандитів. Підвищити вимоги до оперативного складу РВ МДБ та РВ МВС щодо виконання даних заходів. Зобов’язати кожного відповідального працівника активно реалізувати отримані дані на довірених дільницях оперативного обслуговування. Заступник начальника Бучацького РВ МДБ старший лейтенант ­ Гусак. Секретар Бучацького РК КП (б)У — Рибак.

Матеріали підготував Олег КРИВОКУЛЬСЬКИЙ.

Коментарі вимкнені.