Усе про шлюб – від тернопільського юриста

Укладення шлюбу та шлюбного договору.

Що слід розуміти під шлюбом?

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, спрямований на створення сім’ї, який ґрунтується на їх вільній згоді і зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до ст. 21 Сімейного кодексу України (далі – СК) проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя за винятком окремих випадків, визначених ст. 74 частинами 1 і 2 ст. 91 СК України.

Зокрема, ст.. 74 передбачає, що якщо жінка і чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

А згідно зі ст. 91 СК, якщо жінка і чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім’єю, то той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання відповідно до ст. 76 цього Кодексу, тобто якщо він став непрацездатним під час спільного проживання або протягом одного року після припинення проживання однією сім’єю, за умови, що він потребує матеріальної допомоги, а колишній чоловік чи дружина можуть надавати таку допомогу. Така особа має право на утримання і тоді, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня припинення спільного проживання, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка чи дружини.

Також не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя і релігійний обряд шлюбу, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.

Які існують перепони в укладенні шлюбу?

Сімейний кодекс передбачає обставини, за яких шлюб не може бути укладеним, зокрема: перебування чоловіка чи жінки в іншому шлюбі (ст. 25 СК України); між родичами прямої лінії споріднення; між рідними (повно рідними, неповнорідними) братами і сестрами; між двоюрідними братами та сестрами, рідними тіткою, дядьком, племінником чи племінницею; між усиновлювачем та усиновленою дитиною (ст. 26 СК).

Ким і куди подається заява про реєстрацію шлюбу, та яка процедура його реєстрації?

Заява про реєстрацію шлюбу подається чоловіком та жінкою особисто за їх вибором до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання однієї з цих осіб або за місцем проживання їх батьків.

Як виняток така заява може бути подана їх представниками тільки в тому випадку, якщо жінка або чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану. При цьому як повноваження представників, так і сама заява повинні бути нотаріально посвідчені (ч.3 ст. 28 СК).

Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців їз дня її подання.

Між ким укладається шлюбний договір, і які відносини він врегульовує?

Згідно зі ст. 92 СК України шлюбний договір може бути ускладнено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, посвідчена нотаріусом.

Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їх майнові права та обов’язки.

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, особисті відносини між ними і дітьми та не може зменшувати обсяг прав дитини, а також ставити одного їз подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Також за шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

Провідний спеціаліст сектору державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Тернопільській області Д.А. Ткачук

Коментарі вимкнені.