Тернополянам про реєстрацію прав власності на об’єкт нерухомого майна

Для реєстрації права власності на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна заявник повинен звернутися до органу державної реєстрації прав (відповідної реєстраційної служби міського чи районних управлінь юстиції за місцем розташування об’єкта нерухомості) із заявою та необхідним переліком документів.

У разі проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна заінтересованою особою є замовник будівництва, крім випадків, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868.

Заявник для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудований об’єкт нерухомого майна заявник подає заяву встановленої форми, яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та наступні документи:

– документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається;

– у разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

– якщо заяву подано уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію документа, що підтверджує її повноваження (установчий документ юридичної особи: статут, засновницький договір або положення, в якому міститимуться відомості про уповноваження відповідної особи на вчинення дій від імені юридичної особи);

– у випадку подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи (у разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє);

– документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

– документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита).

– документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку;

– документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

– документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, господарської (присадибної) будівлі та споруди, прибудови до них, побудованих до 5 серпня 1992 р., є технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

– технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

– документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на такий об’єкт нерухомого майна (наприклад, укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно чи його дублікат; свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат; свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат), заявник не подає.

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об’єкт нерухомого майна до проведення його реконструкції, заявникові не повертаються.

У разі проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на об’єкт нерухомого майна, який до проведення реконструкції перебував у спільній власності, заявник також подає письмову згоду всіх співвласників об’єкта нерухомого майна на проведення його реконструкції. Якщо у зв’язку з проведенням реконструкції об’єкта нерухомого майна змінився розмір часток у праві спільної власності, заявник повинен подати письмову заяву співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна. Справжність підпису співвласників засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

У випадку проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося двома і більше особами, заявник подає документ, яким визначено окрему частину об’єкта нерухомого майна, що набувається у власність кожною з таких осіб, або їх письмову заяву про розподіл часток у спільній власності на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна у зв’язку з набуттям права спільної власності на такий об’єкт. Справжність підпису таких осіб засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва проводиться на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті спільної діяльності, заявник повинен подати органові державної реєстрації прав договір про спільну діяльність або договір простого товариства.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Л.П.Гетьман

Коментарі вимкнені.