Печера Вертеба – одна із найбільших печер у Європі

Печера Вертеба, що знаходиться поблизу села Більче-Золоте на півдні Тернопільщини є однією із найбільших печер у Європі. Проте, це далеко не єдина особливість цієї печери. Вертеба єдина з великих подільських печер, яку в давні часи люди активно використовували як у житлових, так і культових цілях понад 600 років. Тут сформувався унікальний комплекс трипільської культури – поселення в печері Вертеба з трьома різночасовими культурними шарами. Це єдина велика печера, яку тричі заселяли носії трипільської культури.

🔶 Вхід до печери є досить легкодоступним, проте надійно захованим у нижній частині карстової лійки і є зовсім непримітним на рівній поверхні поля. Лабіринт складний, петлеподібний і надто заплутаний. Загальна протяжність дослідженого лабіринту становить 9 км.

🔶Ми постійно ставимо собі запитання: для чого і чому саме в печеру, та ще й в найвіддаленіші від входу і небезпечні місця, в абсолютній темряві, в пронизливій вологості й холоді заходили стародавні землероби і заносили із собою велику кількість різноманітних речей? Багато відповідей на ці запитання дали результати археологічних досліджень.

🔶 Перша письмова згадка про відвідування печери відноситься до початку XIX ст. Пам’ятка була виявлена у 1820 р. Я. Хмелецьким, досліджувалась розкопками А. Кіркора (1876-1878 рр.), Г. Оссовського (1890-1892), В. Деметрикевича (1898-1904, 1907 рр.), О. Кандиби (1929р.), від 1996 року і до тепер досліджується Михайлом Сохацьким.

🔶 У процесі розкопок вдалось зафіксувати низку об’єктів та артефактів у відмінно збереженому стані. Застосування стратиграфічного методу, дозволило попередньо говорити про наявність в печері Вертеба трьох хронологічних горизонтів трипільської культури, чітко розмежованих стерильними прошарками. На підставі аналізу кераміки і типології пластики, три культурні шари були ідентифіковані. Вони пов’язані з трьома локальними групами трипільської культури — шипинецькою, кошиловецькою і касперівською.

🔶 Завдяки археологічним розкопкам були виявлені: глинобитні лежанки, землянка, залишки вогнищ, сміттєві ями. Досліджені залишки 3-х лежанок збереглись у вигляді прямокутних підвищень. Лежанка виконувала роль акумулятора тепла. Варто відзначити, що трипільці традиційно споруджували глинобитні лежанки у своїх наземних житлах.

🔶 Сліди землянки були виявлені у розкопі №7Б після завершення розчистки третього культурного шару, на відносно рівній поверхні світло-жовтої стерильної глини. Тут було зафіксовано пляму темного кольору, яка після розчистки мала овальну форму глибиною 20-25 см і складалась із двох з’єднаних між собою ям. Заповнення землянки складалося із темно-сірого суглинку із значним вмістом обпалених кусочків гіпсу, вугликів, золи. Також знайдено перепалені у вогні камені, цілі та фрагментовані кістки домашніх тварин. Між скупченням кераміки, у підбої ями, лежав ріг молодого бика. Серед інших виробів виявлено велику розмальовану миску, горщик, керамічні знаряддя. Заглиблення (землянка) через свої малих розмірів спочатку використовувалось як сховище для припасів, а потім, як яма для сміття та решток для жертвоприношення.

🔶 Вогонь був для трипільців постійним джерелом світла і тепла у підземеллях Вертеби. Численні сліди відритих вогнищ локалізовано на всій території печери, яку використовувало трипільське населення. На гіпсових стінах у місцях функціонування вогнищ збереглися чітко виражені білі плями, які є результатом дії вогню. Внаслідок високої температури поверхня гіпсової стінки обпалювалася. Перепалені фрагменти гіпсу руйнувалися і випадали на долівку. Залишки вогнищ – це суцільні скупчення золи, перепалених кусочків гіпсу, вуглики та щільний пласт обпаленої глини, інколи із затинькованою повехнею.

🔶 Завдяки розкопкам вдалось зафіксувати чотири сміттєві ями. На денній поверхні становища, у стерильному шарі з світлої глини, спеціально викопували ями глибиною 80-120 см. Заповнення ям складає конгломерат темно-сірого суглинку, золи, вугликів, кісток тварин, фрагментів кераміки, уламків пластики, виробів з кістки і кременю.

🔶 Вочевидь, що для трипільських поселенців природня печера була досить надійним місцем для довготривалого перебування. Вони вдало використовували природні особливості підземного середовища і будували об’єкти зручні у побуті і необхідні для господарських потреб.

🔶 За період досліджень зібрана колекція кераміки, антропоморфні та зооморфні статуетки, знаряддя праці з кістки, кременю, каменю і міді, які належать до трьох різночасових локальних груп трипільської культури.

🔶 Глиняний посуд представлений мисками, кубками, горщиками, великими посудинами для зберігання зерна. Кераміка акуратно вигладжена і добре випалена.

🔶 Серед форм посуду шипинецької локальної групи зустрічаються біконічні посудини великих розмірів, амфори видовжених пропорцій, кубки. Для посуду цієї групи характерний розписний біхромний орнамент (червоними, чорними, ззрідка білою фарбами).

🔶 Для керамічного комлексу кошиловецької групи властиві округлі посудини з високими плавно відігнутими назовні вінцями, зрізано-конічні миски. Поширеною формою є біконічні кубки різних пропорцій, грушевидні посудини великих розмірів і шоломоподібні покришки. Переважає також розписний орнамент кераміки.

🔶 Значна частина керамічного посуду касперівської групи має сірий колір. За формою – це горщики з широким горлом, миски з потовщеними і загорнутими до середини вінчиками. На столовому посуді мало зустрічається фарбова розписна орнаментація. Багато речей прикрашені відбитками шнура.

🔶 Серед численних артефактів, виявлених в печерних відкладеннях, особливе місце займає серія теракот. Кількість антропоморфної пластики налічує 57 зображень, серед них тільки 5 чоловічих, а решту жіночі.

🔶 Колекція зооморфної пластики налічує 58 виробів. Серед них фігурки домашніх тварин: бика, свині, коня, кози і вівці. Всі вони невеликих розмірів (2-6 см), невисокі, з витягнутим тулубом, приземкуваті, але пропорції тіла збережені. Окрему групу становлять інші вироби з глини. Серед них моделі саней, печі, фрагменти вотивних столиків, пряслиця, “хлібці” і амулети.

🔶 Значну масу знарядь праці складають крем’яні вироби. Серед виробів із вторинною обробкою переважають ретушовані пластини, кінцеві скребки і різці. Скребачки-скобелі представлені екземплярами з чітко вираженим руків’ям. Ножі виготовлялися з пластин різних розмірів з нанесенням підстругуючої струменевої ретуші. Поодинокими виробами є проколки, кутові ножі, скісно ретушовані пластини.

🔶 До найбільш поширених знарядь праці з каменю належать зернотерки, відбійники, а також сокири і тесла з опоки. У печері також виявлено кістки тварин, що використовувались з виробничою метою. До їх числа належать мотики з рогу оленя. 🔶 Окрему групу виробів з рогу становлять масивні молоти з просвердленими отворами. Дрібні вироби з кістки представлені лощилами, шпателями, гарпунами, проколками, шилами, голками. З очного стержня рога оленя виготовлені кинджали. 🔶 Серед знахідок значна серія прикрас і амулетів. Особливо цікаві амулети, вирізані з кістяних пластин, що імітують голову бика з ліровидними рогами.

🔶 Не виключенням серед комплексу знахідок є і вироби із міді. У Вертебі знайдено 14 трубчастих пронизок, шило і сокири, усі ці вироби мають аналогії в ареалі культури Трипілля-Кукутені.

🔶 Категорії знарядь, пов’язані з веденням домашнього господарства (знаряддя з кістки, рогу, кременю, кам’яні зернотерки), дозволяють говорити про значно ширший діапазон діяльності людини в печері Вертеба, ніж це вважалося раніше.

🔶 Наукові знання про носіїв трипільської культури залишаються обмеженими, так як на даний момент кількість знайдених людських поховань, пов’язаних з цією культурою, залишається незначною. Виявлені людські останки в печері Вертеба надають можливість відповісти на деякі антропологічні питання за допомогою археологічного матеріалу. Завдяки постійній температурі і вологості та сприятливим консервуючим властивостям грунтів, кістки людського і тваринного походження в печері зберігається в доброму стані, придатному для біоархеологічних та генетичних досліджень.

🔶 Попередні результати біоархеологічного аналізу знайдених зразків доповнють відомості про енеолітичний період на території України в новому світлі. Серйозні черепні травми похованих у Вертебі свідчать про міжгрупові конфлікти або значний рівень міжособистісного насильства у часи Трипілля. Разом з тим, рівень медичних знань та хірургічних навичок у трипільців були достатніми для надання допомоги у випадках важких черепно-мозкових травм, на що вказують трепанаційні отвори. Можливо, у деяких випадках видалення кістки на черепах можуть бути пов’язані з культовими ритуальними діями. Як виявилося, люди з Вертеби належали до різних антропологічних типів, притаманних давнім європеоїдам. За будовою черепа нам вдалося з’ясувати, що більшості з них були властиві риси середземноморської людності.

🔶 Більше дізнатися про біологічні витоки людей з печери дозволили генетичні дослідження. Вони проводилися спільно з американськими археогенетиками з університету Гранд Веллі та Гарвардської Медичної Школи. Аналіз ДНК в цілому підтвердив висновки про антропологічну неоднорідність. У трипільців Вертеби основною є генетична фракція, яка пов’язує їх з найдавнішими землеробами Анатолії — вона становить близько 83 % всього геному. Решта їхнього генетичного спадку припадає на домішки, отримані від племен мисливців і збирачів Західної (14 %) і Східної (3 %) Європи.

🔶 Виявлені знахідки та людські рештки уже чимало можуть нам розповісти про те ким були люди, що заселяли печеру й чим могли займатись. Про те, що спонукало їх оселятись в місцях з несприятливими умовами для проживання, спробуємо розповісти у другому дописі про цю пам’ятку.

Продовження вже незабаром…
*Допис написано за матеріалами наукових монографій та публікацій:
Сохацький М. Освоєння підземного простору печери Вертеба у період трипільської культури. Наукові студії: Збірник наукових праць. Історико-краєзнавчий музей м. Винники; Інститут археології Жешувського університету. Львів-Жешув.
Сохацький М., Потєхіна І. Таємниці печери Вертеба. Археологія України за роки Незалежності. Київ: Інститут археології НАН України, 2022, 448 с.

**Світлини використані у дописі з офіційного сайту печери-музею Вертеба – https://verteba.com.ua/artifacts/

Коментарі вимкнені.